Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Stay faithful...


Semper fidelis...

...to your philosophy.

Remember Seneca.

Once upon a time he was arrested. His students started crying as the guards took him away.
He looked at them. “Where is your philosophy?”, he asked calmly.

Let’s pray we all have the right answer to that question when the time comes…

Το μεγαλύτερο ψέμα... The biggest lie...


Το μεγαλύτερο ψέμα είναι η αλήθεια...

The biggest lie is truth...

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Αν σου απαντούσα... If I answered you...


Κάποιος είπε στον Τζόσου: Δάσκαλε, τι σημαίνει η ρήση "Αν επιστρέψεις στην πηγή σου θα βρεις την Αλήθεια"; Ο Τζόσου αποκρίθηκε: Αν σου απαντούσα δεν θα ήμουν άξιος της εμπιστοσύνης σου...

Someone told Chou: Teacher, what is the meaning of the saying "If you go back to your source you will find the Truth"? Chou replied: If I answered I would not be worthy of your trust...


Διευκρινήσεις
O Τζόσου (Chao Chou) υπήρξε ένας πολύ γνωστός μοναχός-διδάσκαλος του Βουδισμού Ζεν στην Κίνα του 8ου-9ου αιώνα, που έχει μείνει στην ιστορία με τις πολύ ανατρεπτικές, λιτές και εύστοχες ρήσεις και απαντήσεις του. Ο πίνακας είναι του κινέζου ζωγράφου Λιάνγκ Κάϊ –Liang Kai-, γνωστού και ως ο "τρελός Λιάνγκ", που έχει ζήσει μεταξύ 12ου και 13ου αιώνα και έχει αναπτύξει μια δική του ζωγραφική γραφή άκρας λιτότητας και αμεσότητας. Ενώ έχει υπάρξει αυλικός ζωγράφος, τα’χει παρατήσει για να μονάσει. Το θέμα του έργου του εδώ είναι ο θρυλικός σαλός μοναχός Μπουντάϊ (ο γνωστός, πλέον, ανά την οικουμένη παχύς και γελαστός Βούδας). Είναι έργο που θεωρείται από τα αριστουργήματα της ζωγραφικής Ζεν. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το πως οι ξεγνοιασιά των πινελιών αναδεικνύει και την ξεγνοιασιά της ‘ιεράς αλητείας’ του σαλού μοναχού που απεικονίζεται.

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Σιωπή. Δάσκαλος. Μαθητής. - Silence. Master. Student.


Μόνο όταν ο μαθητής είναι έτοιμος, εμφανίζεται ο δάσκαλος. 
Only when the student is ready, the master appears.


Οἱ δὲ οἰκέται, καὶ εἴ τις ἄλλος ἐστὶν βέβηλός τε καὶ ἄγροικος, πύλας πάνυ μεγάλας τοῖς ὠσὶν ἐπίθεσθε. [Και σεις οι δούλοι και όποιος άλλος παρίσταται αμύητος και άξεστος, με θυρόφυλλα πολύ μεγάλα φράξετε τ' αυτιά σας.] [And seal your ears to whoever uninitiated comes to you]

Φθέγξομαι οἷς θέμις ἐστί· θύρας δ’ ἐπίθεσθε βέβηλοι. [Θα απευθύνω τους λόγους μου προς εκείνους, προς τους οποίους είναι θεμιτόν να μιλήσω· αλλά είς τους αμύητους κλείσατε τας θύρας.] [I will speak to those who are ready to listen to Me, but to the uninitiated I will close the doors]

Ού τα πάντα τοις πάσι ρητά. [δεν μπορούν να ειπωθούν όλα σε όλους] [Not everything can be said to everyone]

Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ρήξωσιν ὑμᾶς. [Μη δώσετε το άγιο στα σκυλιά, μήτε να ρίξετε τα μαργαριτάρια σας μπροστά στους χοίρους, μην τυχόν τα καταπατήσουν με τα πόδια τους και μετά στραφούν και σας ξεσκίσουν. (Ματθ.7.6)] [Do not give the saint to dogs, nor throw away pearls to pigs, because they will tramp on them and then will turn on you to tear you apart]