Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016

Μην βλέπεις. Do not see.


Κλείσε τα μάτια σου.
Και θα δεις τον κόσμο να εξαφανίζεται.

Close your eyes.
And you will see the world disappear.