Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Το μεγαλύτερο ψέμα... The biggest lie...


Το μεγαλύτερο ψέμα είναι η αλήθεια...

The biggest lie is truth...